30

HBD! JD I wish you to be happy all the time.

February

เคยได้อ่านมาจากไหนสักที่ ที่เค้าบอกว่า “กลิ่นดอกไม้จะหอมติดมือผู้ให้อยู่เสมอ” พอขึ้นเดือนนี้ทีไร ไม่รู้เป็นไง นึกถึงดอกไม้ทุกที   สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการให้นะ

Begin

begin again ขอให้ความสุข อยู่กับทุกๆคน เริ่มต้นปีนี้อย่างสดชื่นและมีพลัง ฮึบบบ May the Force Be With You. You can do it !